Tässä osiossa käydään läpi asiakasdataan ja kirjautumiseen liittyviä prosesseja sekä hyviä käytänteitä.

Keskeisiä teemoja ovat datakulttuurin rakentaminen organisaatioon; datan toiminnallistaminen eli aito hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamisessa ja palautesilmukoiden (feedback loop) luominen esim. klinikoiden tai retrojen muodossa.

2.1 Miten asiakas sitoutetaan?

Käytä hyvän asiakaskokemuksen rakentamisessa ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä palvelumuotoilun ja design thinkingin kaltaisia suunnittelumenetelmiä.

2.2 Miten data palvelee asiakaskokemuksen rakentamista?

Asiakkaan sitouttaminen - miten lukijasta tulee aktiivinen brändin, palvelun ja sisältöjen käyttäjä - edellyttää, että mediayrityksen datakäytännöt auttavat koko yritystä parantamaan asiakaskokemusta ja reagoimaan muutoksiin asiakkuudessa. 

2.3 Miten datakulttuuria kannattaa kehittää?

Asiakaslähtöinen ajattelumalli, jossa asiakas laitetaan mediayhtiön organisaation keskiöön, vaatii toteutuakseen dataan ja analytiikkaan liittyvää systematiikkaa ja prosesseja, jotka ovat mahdollisia vasta kun yritys on saavuttanut riittävän maturiteetin, kypsyyden datakulttuurissa.

2.8 Miten pysyä mukana median muutoksessa?

Kun yhtiö on saavuttanut riittävän kypsyyden datan toiminnallistamisessa eli se pystyy aidosti hyödyntämään dataa monipuolisesti prosesseissan, kehittäessään palveluja ja sisältöjä, data auttaa koko organisaatiota oppimaan muuttuvassa mediaympäristössä.