Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikki keskeiset digitaalisen asiakaskokemuksen rakennuspalikat ovat kehittyneet jättimäisin harppauksin. Oppaan tässä osassa käydään läpi näiden teknologisten mahdollistajien tilannetta ja käyttötapoja.

Datan keräykseen ja tallentamiseen liittyvät tekniikat ovat siirtyneet lähes täysin pilvipohjaisiksi. Tunnistautuminen on muuttunut muun muassa mobiililaitteiden ja biometriikan yleistyessä jatkuvasti vaivattomammaksi sekä kirjautumisratkaisuja implementoiville yrityksille, että niitä käyttäville kuluttajille. Keinoälyratkaisut ovat mullistaneet sekä kyvyn analysoida kerättyä dataa että rakentaa sen päälle esimerkiksi suosittelualgoritmeja.

3.1 Datan keskittäminen kannattaa

Kaiken kokoisissa organisaatioissa dataan liittyvä tekeminen tulisi osin keskittää samaan paikkaan sekä kompetenssien, prosessien että alustojen näkökulmasta.

3.4 Kaikki irti tekoälyn mahdollisuuksista

Personointi onnistuu parhaiten, jos asiakkaista on käytössä paljon esimerkiksi kirjautuneen käytön kautta kerättyä dataa, tai muita taustamuuttujatietoja joiden avulla sisällön kohdentaminen onnistuu mahdollisimman relevantilla tavalla.