Kuva luotu käyttämällä Stable Diffusion -mallia kehotteella “Le Parisien cover illustration (drawing): ”The Le Parisien cover illustration shows a computer screen with several icons and folders gathered in a big central folder, representing the advantages of centralizing data. Around the screen, there are hand-drawn sketches of different objects and people, such as a factory, a smartphone, a hospital, and a scientist with a test tube,” Hyper Detail, Expressive dark matte gouache painting. –ar 4:5”
  • Keskitä datan hallintaa ja paranna sitä kautta dataan liittyviä prosesseja.
  • Mahdollista keskittämällä kokonaisvaltainen asiakasymmärrys helpommin.
  • Järjestä yhden alustan kautta pääsy kattavaan datakokonaisuuteen, ja tehosta siten datan automaatiomahdollisuuksia.
  • Vähennä keskittämällä myös regulaatioon liittyviä riskejä.

Kaiken kokoisissa organisaatioissa dataan liittyvä tekeminen tulisi osin keskittää samaan paikkaan sekä kompetenssien, prosessien että alustojen näkökulmasta. Ironisesti voisi todeta, että tekniset siilot asiakasdataa sisältävien järjestelmien välillä on paras tapa estää kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen kasvattaminen organisaatiossa. Myös kaikenlainen dataan liittyvä automaatio toimii yleensä paremmin mikäli yhden alustan ja rajapinnan kautta on järjestetty pääsy mahdollisimman kattavaan datakokonaisuuteen.

Rovion data-asiantuntija kuvaa heidän datavarastonsa perusperiaatetta seuraavasti:

Ignacio Amaya De La Peña: Our data team owns the data lake, the raw data. We have a huge volume of data coming from events from our services and from the games. We then process this data and create more comprehensive sets of tables where we unify most of the KPIs and information to other teams. Other teams can then do things with that data, like run queries from those tables or create new tables to answer new business problems. For example, our data analysts can create new tables with new KPIs that are bespoke for their game, and those tables would then be owned by them. So in a nutshell: we own some data, the backbone that is used then by all the other teams for the data they own.

Datan hallinta keskitetysti tuottaa myös regulaation kannalta vähemmän riskejä. Rovio varmistaa että keskitetty datavarasto sisältää vain sellaista dataa, jota tuotetiimit varmasti voivat käyttää.

Ignacio Amaya de la Peña: We are very careful with what data is there, and that enables the games to easily do personalization use cases. They don’t have to think of whether this set is legal or not, because we have already taken care of that. There should not be any bad data on the platform. That’s also another way we provide value for them: they don’t need to worry about that.

Pilvipalveluiden yleistyminen on vaikuttanut siihen, että toimialasta riippumatta eri kokoisten yrityksen kannattaa suunnitella miten datan keskittäminen saadaan palvelemaan sekä datan hallintaa, analytiikkaa, raportointia ja toiminnallistamista isossa kuvassa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että se on myös yksittäisten tuotteiden, tiimien tai erilaisten käyttötapausten hyödynnettävissä.

Sanna Laurell kuvaa Alman tapaa organisoida/varastoida dataa.

Sanna Laurell: Meillä on Alman yhteinen, oma data lake, missä on kaikki meidän data, ja sitten meillä on rakennettu liiketoiminta- tai segmenttikohtaisia omia datavarastoja, jotka sitten kuitenkin lopulta keskustelee tän meidän sammion kanssa. Käytännössähän kaikki on Alman yhteisessä data lakessa, missä meillä on oma tiimi, mutta liiketoiminnoilla on vielä omansa, jonka he itse omistaa ja josta he sitten jalostaa tietoa oman liiketoimintansa tarpeeseen vielä.

Sanna Laurell: Kirjautuneesta käytöstä kertyvän datan osalta, tällä hetkellä se kirjautuneilta käyttäjiltä kysytty data ui osaksi meidän muuta dataa, ja sieltä mallinnetaan vaikka nyt just kaikki meidän segmentit, ja niitähän käyttää sitten yhtä lailla myös meidän mainonta, tai mainosmyynti, ja sille se on ihan elinehto.

On lisäksi muistettava, että datan hallinnan ja operoinnin keskittämisen yksi tärkeä osa on varmistaa resurssien riittävyys, jotta keskittäminen ei aja yhtiötä tilanteeseen, jossa datan hallinta ja erityisesti tuotteistaminen tai toiminnallistaminen muodostuu pullonkaulaksi osaavan henkilöstön vähäisyyden vuoksi.