0.2 Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on sidoksissa siihen miten mediayritys on organisoitunut. Hyvän asiakaskokemuksen rakentamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että yrityksen kaikki toiminnot on järjestetty niin, että ne palvelevat asiakkaan parempaa ymmärtämistä ja hänelle helpon ja relevantin palvelun tarjoamista.