Yleistä tietoa oppaasta ja sen tekijöistä sekä haastatelluista asiantuntijoista

5.1 Oppaan tekijät

Kuva luotu käyttämällä Stable Diffusion -mallia kehotteella “Hello! magazine cover illustration (drawing):  A group of smiling creative professionals collaboratively working together, surrounded by their design tools and artwork, showcasing the…

5.2 Haastatellut asiantuntijat

Kirsi Hakaniemi Kirsi Hakaniemi työskentelee mediakonserni Keskisuomalaisen digitaalisen liiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen vetämänsä digiyksikön vastuulla on yli 80 paikallisen uutisbrändin digitalisaation vauhdittaminen ja digitaalisen kasvun mahdollistaminen yhdessä konsernin…