Kuva luotu käyttämällä Stable Diffusion -mallia kehotteella “Hello! magazine cover illustration (drawing):  A group of smiling creative professionals collaboratively working together, surrounded by their design tools and artwork, showcasing the diverse talent behind the Finnish guide-makers. Hyper Detail, Expressive dark matte  gouche painting. –ar 4:5”

Ritva Leino

Ritva Leino on digitaalisen median pioneeri ja siihen erikoistunut asiantuntija. Hänellä on 20 vuoden kokemus median toimintaympäristön muutoksen vaikutuksista.

Ritvalla on ollut poikkeuksellinen näköalapaikka hänen toimiessaan kymmenen vuotta Yleisradion monimediapäällikkönä. Hän on vetänyt muutosprosessia dataa hyödyntäen julkaisemisen ja sisältöjen risteyskohdassa, kehittäen prosesseja ja työkaluja, jotka huomioivat jatkuvasti muuttuvan tavan löytää ja käyttää sisältöjä.

Hän vastasi Yleisradion julkaisusysteemin uudistamisesta monimediaiseksi; kehitti tiimeineen uuden julkaisuprosessin sekä työkaluja sen toimeenpanoon. Ritva perusti kollegansa kanssa Yle Labin monimediaisten konseptien suunnittelun tueksi ja palvelumuotoilun työkalujen hyödyntämiseksi. Hän on työssään uudistanut yhtiön tarjontaa vastaamaan muutoksia ja käynnistänyt sekä vastannut Yleisradion käyttäjämotiiveihin perustuvan työkalun Tarjontaspeksien kehittämisestä ja toimeenpanosta.

Ritva on työssään yhdistänyt käytännön työn ratkaisuja ja akateemista tutkimusta. Hän toimi Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina 2021-2022. Hän on kirjoittanut kirjan Median valtaajat (Into 2021), joka kuvaa internetin ja digitalisaation käytännön vaikutuksista mediatoimialaan. Ritvalla on poikkeukselliset kansainväliset verkostot: hän on ollut keynote -puhujana konferensseissa, suunnitellut ja vetänyt työpajoja asiantuntijoille ja toiminut kansainvälisten hankkeiden johtoryhmissä ja tutkimus- ja selvityshankkeissa.

https://www.linkedin.com/in/ritvaleino/

https://ritvaleino.works

Eija-Leena Koponen

Eikku on monitaitoinen datatieteilijä, jolla on kymmenen vuoden kokemus erilaisissa organisaatioissa valtiolta startupeihin. Päivätyönsä lisäksi Eikku on on globaalin Women in AI -organisaation Suomen vetäjä. Teknologian inklusiivisuus ja heikoimpien aseman suojaaminen ovat Eikulle tärkeitä.

Alan muuttuessa ja jatkuvasti kasvaessa Eikku on päässyt työskentelemään niin analytiikan kuin koneoppimisenkin parissa. Laajan kokemuksensa ansiosta hän osaa ottaa huomioon koko prosessin datan keräyksestä sen siirtämiseen ja muokkaamiseen sekä hyödyntämiseen niin visualisoinneissa kuin koneoppimisen koulutusmateriaalinakin. Esimerkiksi työskennellessään Someturvalla, Eikku toimi sovellus-, digi- ja asiakasanalytiikan lisäksi kehittäen ennustavia malleja täysin uudella tavalla kerätyn ja muotoillun datan päälle. Hän toimi myös palvelun tuotteistamisen tuotevastaavana (product owner). 

Toimialakokemusta Eikulla on laajasti. Viimeisimpänä hän on työskennellyt vaikuttavuuden mittaamisen parissa järjestösektorilla sekä media-alalla datalla johtamisen projektissa.

Leevi Kokko

Leevi on rakentanut verkkopalveluita jo 25 vuotta, sekä konsulttina että inhouse-tiimeissä. Leevin osaamisen ytimessä on muutoksen tekeminen datan avulla, ja asiakkaan sekä käyttäjän äänen tuominen kehitysprojekteihin analytiikan, tutkimuksen, fokusryhmien ja haastatteluiden avulla. Viimeisen viiden vuoden ajan hän on ollut mukana perustamassa ja kasvattamassa 8-bit-sheep -konsulttiyritystä.

Toimialakokemusta Leevillä on median lisäksi erityisesti teleoperaattoreilta sekä verkkokaupasta. Sekä inhouse-tiimeissä että konsulttina hän on pääasiassa keskittynyt asiakaskokemuksen optimontiin datan ja analytiikan avulla. Aiemmin tämä on tarkoittanut pääasiassa digianalytiikkaa, mutta mittaustapojen ja -järjestelmien kehittyessä monikanavaisten asiakaspolkujen analyysi on ollut tärkeä työkalu Leeville.

Leevi on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut aktiivisesti rakentamassa data-alustoja, datan keräämisen mekaniikkaa ja näihin liittyviä pilvipalveluita. Hän on ollut mukana toteuttamassa suomalaisten mediatalojen analytiikkadatan harmonisointia esim. tv-mittaritutkimuksessa, ja toimii vetäjänä sekä videomittauksen teknisessä ryhmässä että Suomen virallisen internet-mittauksen FIAMin operatiivisena johtajana.

Tunnistautumisen puolella Leevi on viime aikoina ollut vahvasti mukana Suomen Tunnistautumisosuuskunnan Sinuna-hankkeessa. Hän oli myös käynnistämässä Yle Tunnus -hanketta, ja toimi sen ensimmäisenä product ownerina ollessaan Ylen asiakkuuspäällikkö.

https://linkedin.com/in/leevikokko

Sami Kallinen

Sami on humanisti, joka perusti ensimmäisen ammatillisen verkkomediapalvelunsa 30 vuotta sitten. Hänellä on pitkä kokemus datasta ja tekoälystä, visionäärisestä johtajuudesta ja mediasta.

Hän on toiminut CDO:na ja CTO:na eri yrityksissä, mukaan lukien Yleisradio ja KSF Media, joissa hän toteutti radikaaleja muutosohjelmia tuotekehityksessä ja johtamisessa. Hän on myös Lisp-koodaaja ja kirjoittaa Clojurea päivittäin. 

Sami on eräs perustajista 8-bit-sheep -konsulttiyrityksessä, joka auttaa yrityksiä digitaalisessa transformaatiossa sekä datan ja tekoälyn käytännön toteutuksessa.

Sonja Bläuer

Projektissa tutkimusassistenttina toiminut Sonja Bläuer on filosofian maisteri englannin kielen ja kirjallisuuden alalta. Hän suorittaa tällä hetkellä tohtorin tutkintoa Tampereen yliopistossa. 

Humanistisen taustansa lisäksi Sonjalla on monipuolista kokemusta niin asiakaspalvelusta, markkinoinnista, viestinnästä kuin kääntämisestäkin. Hänen kiinnostuksenkohteidensa laajaan kirjoon kuuluvat digimurros ja media-alan tulevaisuudennäkymät.