3.1 Datan keskittäminen kannattaa

Kaiken kokoisissa organisaatioissa dataan liittyvä tekeminen tulisi osin keskittää samaan paikkaan sekä kompetenssien, prosessien että alustojen näkökulmasta.

3.4 Kaikki irti tekoälyn mahdollisuuksista

Personointi onnistuu parhaiten, jos asiakkaista on käytössä paljon esimerkiksi kirjautuneen käytön kautta kerättyä dataa, tai muita taustamuuttujatietoja joiden avulla sisällön kohdentaminen onnistuu mahdollisimman relevantilla tavalla.

2.1 Miten asiakas sitoutetaan?

Käytä hyvän asiakaskokemuksen rakentamisessa ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä palvelumuotoilun ja design thinkingin kaltaisia suunnittelumenetelmiä.

2.2 Miten data palvelee asiakaskokemuksen rakentamista?

Asiakkaan sitouttaminen - miten lukijasta tulee aktiivinen brändin, palvelun ja sisältöjen käyttäjä - edellyttää, että mediayrityksen datakäytännöt auttavat koko yritystä parantamaan asiakaskokemusta ja reagoimaan muutoksiin asiakkuudessa. 

2.3 Miten datakulttuuria kannattaa kehittää?

Asiakaslähtöinen ajattelumalli, jossa asiakas laitetaan mediayhtiön organisaation keskiöön, vaatii toteutuakseen dataan ja analytiikkaan liittyvää systematiikkaa ja prosesseja, jotka ovat mahdollisia vasta kun yritys on saavuttanut riittävän maturiteetin, kypsyyden datakulttuurissa.