3.1 Datan keskittäminen kannattaa

Kaiken kokoisissa organisaatioissa dataan liittyvä tekeminen tulisi osin keskittää samaan paikkaan sekä kompetenssien, prosessien että alustojen näkökulmasta.

2.2 Miten data palvelee asiakaskokemuksen rakentamista?

Asiakkaan sitouttaminen - miten lukijasta tulee aktiivinen brändin, palvelun ja sisältöjen käyttäjä - edellyttää, että mediayrityksen datakäytännöt auttavat koko yritystä parantamaan asiakaskokemusta ja reagoimaan muutoksiin asiakkuudessa. 

2.3 Miten datakulttuuria kannattaa kehittää?

Asiakaslähtöinen ajattelumalli, jossa asiakas laitetaan mediayhtiön organisaation keskiöön, vaatii toteutuakseen dataan ja analytiikkaan liittyvää systematiikkaa ja prosesseja, jotka ovat mahdollisia vasta kun yritys on saavuttanut riittävän maturiteetin, kypsyyden datakulttuurissa.

2.8 Miten pysyä mukana median muutoksessa?

Kun yhtiö on saavuttanut riittävän kypsyyden datan toiminnallistamisessa eli se pystyy aidosti hyödyntämään dataa monipuolisesti prosesseissan, kehittäessään palveluja ja sisältöjä, data auttaa koko organisaatiota oppimaan muuttuvassa mediaympäristössä.

1.6 Miksi hyvin suunniteltu asiakaspolku on tärkeä?

Asiakaspolulla tarkoitetaan sitä, miten asiakas kulkee mediayhtiön palveluissa eri kosketuspisteiden kautta käyttämään yhtiön palveluita ja sisältöjä. Asiakaspolun tavoitteena on usein saada asiakas rekisteröitymään tai sitouttaa asiakas tilaajaksi.