Toimitukset ja sisällöntuotanto, jakelu

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Selvitä itsellesi, mitkä ovat yrityksesi asiakaskokemuksen tavoitteet.

Ota haltuun palvelumuotoilun keskeiset periaatteet.

Prosessit, datakulttuuri

Selvitä, millä tavoin tekemiänne juttuja on mahdollista analysoida niistä kerätyn datan näkökulmasta.

Teknologia, työkalut ja alustat

Ota selvää mitä työkaluja yhtiössänne käytetään asiakaskokemusmittareiden seurantaan sekä optimointiin, ja tutustu työkaluihin kokeilemalla niitä itse.


Data- ja analytiikka-asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Ota johdolta selvää mitataanko yhtiössä asiakaskokemusta systemaattisesti, ja onko asiakaskokemuksen laatumittareita määritelty.

Prosessit, datakulttuuri

Osallistu organisaatiosi sisäisiin tapahtumiin tuomalla niihin datan ja analytiikan näkökulma.

Käy alan tapahtumissa talon ulkopuolella, ja seuraa aktiivisesti markkinan kehitystä työtapojen ja dataan liittyvien menetelmien osalta.

Teknologia, työkalut ja alustat

Pidä huoli siitä, että käytössänne on riittävän hyvät työkalut asiakaskokemuksen mittaamiseen.


Teknologia-asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Selvitä, pystytäänkö yhtiösi tuotteissa ja palveluissa mittaamaan asiakaskokemusta.

Prosessit, datakulttuuri

Tutki, miten asiakaskokemuksen optimointi ja sen tavoitteet näkyvät yhtiön teknologiakehityksen prosesseissa.

Teknologia, työkalut ja alustat

Varmista, että kaikista yhtiönne palveluista kertyy yhdenmukaista dataa asiakaskokemuksen mittareista.


Johto

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Selvitä, miten muissa yhtiöissä on otettu käyttöön asiakaskokemusmittareita.

Johda asiakaskokemuksen vision ja strategian luonti.

Vastuuta kirjautumiseen ja asiakasdataan liittyvät tehtävät yhtiötasolla selkeästi.

Prosessit, datakulttuuri

Varmista, että keräätte ja säilytätte asiakasdataa asianmukaisesti (kerättävän datan määrä, yksityisyyden suoja).

Teknologia, työkalut ja alustat

Varmista, että teillä on vain yksi yhtiötasoinen kirjautumisjärjestelmä, ja että asiakaskokemuksesta kertyvä analytiikkadata kootaan yhteen paikkaan yhtiötasoisesti.