3.4 Kaikki irti tekoälyn mahdollisuuksista

Personointi onnistuu parhaiten, jos asiakkaista on käytössä paljon esimerkiksi kirjautuneen käytön kautta kerättyä dataa, tai muita taustamuuttujatietoja joiden avulla sisällön kohdentaminen onnistuu mahdollisimman relevantilla tavalla.

2.2 Miten data palvelee asiakaskokemuksen rakentamista?

Asiakkaan sitouttaminen - miten lukijasta tulee aktiivinen brändin, palvelun ja sisältöjen käyttäjä - edellyttää, että mediayrityksen datakäytännöt auttavat koko yritystä parantamaan asiakaskokemusta ja reagoimaan muutoksiin asiakkuudessa.