2.1 Miten asiakas sitoutetaan?

Käytä hyvän asiakaskokemuksen rakentamisessa ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä palvelumuotoilun ja design thinkingin kaltaisia suunnittelumenetelmiä.

1.5 Miten asiakasta pitää kuunnella?

Mediayritys hyödyntää tavoitteita, kyvykkyyksiä, dataa ja koko ajan paranevaa asiakkaiden tuntemusta, jotta se pystyy rakentamaan sellaisen asiakaskokemuksen, joka houkuttelee asiakkaat ensin tilaamaan palvelun ja sitten sitouttaa heidät palvelun ja sisällön lojaaleiksi käyttäjiksi.

1.6 Miksi hyvin suunniteltu asiakaspolku on tärkeä?

Asiakaspolulla tarkoitetaan sitä, miten asiakas kulkee mediayhtiön palveluissa eri kosketuspisteiden kautta käyttämään yhtiön palveluita ja sisältöjä. Asiakaspolun tavoitteena on usein saada asiakas rekisteröitymään tai sitouttaa asiakas tilaajaksi.