Toimitukset ja sisällöntuotanto, jakelu

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Mieti, miten omassa työssäsi voisit toimia tavalla, joka edistää yrityksesi pääsyä asiakaskokemuksen tavoitteisiin.

Etsi kilpailijoiden palveluista esimerkkejä hyvästä asiakaskokemuksesta ja mieti miten niitä voisi soveltaa.

Prosessit, datakulttuuri

Aseta omia ja tiimikohtaisia tavoitteita perustuen käytettävissä olevaan dataan, ja seuraa mittareita arjessa. Data alkaa toimia hyväksesi kun tarkastelet sitä päivittäisenä rutiinina.

Teknologia, työkalut ja alustat

Ota viikottaiseen tai päivittäiseen rutiiniisi käyttää tarjolla olevia raportteja sekä toimitustyötä tukevia muita työkaluja.


Data- ja analytiikka- asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Auta määrittelemään asiakaskokemuksen laatumittaristo, ja pidä huolta mittareiden käytännön seurannasta.

Prosessit, datakulttuuri

Rakenna klinikka-prosessi, jonka lopputuloksena kuka tahansa yhtiössä saa käyttöönsä asiantuntijoita vastaamaan dataa koskeviin kysymyksiin ja kehittämään omaa toimintaansa.

Teknologia, työkalut ja alustat

Yhdistä kaikki asiakasdata (kirjautunut käyttö, määrällinen ja laadullinen data) yhteen paikkaan josta sitä on mahdollista analysoida.


Teknologia- asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Tue työtä jonka seurauksena johdon kanssa määritellyt asiakaskokemuksen mittarit on mahdollista ottaa yhdenmukaisesti käyttöön yhtiösi tuotteissa ja palveluissa.

Prosessit, datakulttuuri

Tuo aktiivisesti asiakaskokemuksen optimoinnin näkökulma yhtiön teknologiakehityksen prosesseihin.

Teknologia, työkalut ja alustat

Pidä huoli siitä, että kirjautuneesta käytöstä kertyy yhdenmukaista dataa analysoitavaksi taustajärjestelmiin


Johto

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Johda liiketoimintaa tukevien asiakaskokemusmittareiden rakennusta ja pidä huolta että mittarit on vastuutettu ja että niitä seurataan arjessa.

Varmista, että käytössänne on asiakaskokemuksen mittaamiseen riittävän hyvät kompetenssit, joko talon omaa väkeä tai konsultteja.

Prosessit, datakulttuuri

Huolehdi siitä, että yhtiötason liiketoimintamittarit on yhdistetty asiakaskokemuksen laatua kuvaavaan tietoon ja että niitä seurataan kaikissa yksiköissä yhteisesti.

Teknologia, työkalut ja alustat

Pidä huoli kirjautumiskokemuksesta – varmista, että käyttämänne kirjautumisjärjestelmä tarjoaa asiakkaalle modernin ja helpon tavan tunnistautua, kirjautua, ja pysyä kirjautuneena.