Kuva luotu käyttämällä Stable Diffusion -mallia kehotteella ”Forbes Cover illustration: In the center of the page. Puzzle. How business models impact the promises that companies make to their customers. Hyper Detail, 8K, HD, Octane Rendering, Unreal Engine, V-Ray, full hd — s5000 –uplight –q 3 –stop 80–w 0.5 –ar 1:3”

Miten liiketoimintamallit vaikuttavat asiakaslupaukseen?

  • Huomioi liiketoimintamallin vaikutus asiakaslupaukseen. Yrityksen liiketoimintamalli vaikuttaa siihen, millaisia asiakkaita se voi palvella ja millaisen asiakaskokemuksen se tarjoaa. Siksi on tärkeää huomioida tämä vaikutus suunniteltaessa asiakaslupausta.
  • Ymmärrä asiakkaiden tarpeet ja toiveet: liiketoimintamallin on oltava yhteydessä niihin, jotta yritys voi tarjota heille parhaan mahdollisen kokemuksen.
  • Tunnista erilaiset liiketoimintamallit: on tärkeää ymmärtää, että erilaisilla liiketoimintamalleilla on erilaiset vaikutukset asiakaslupaukseen. Esimerkiksi tilauspohjaisella liiketoimintamallilla on erilainen vaikutus asiakaslupaukseen kuin mainostuloihin perustuvalla liiketoimintamallilla.

Mediayrityksen liiketoimintamalli digitaalisessa ympäristössä vaikuttaa siihen millaisia asiakkaita se palvelee. Liiketoimintamallilla ja yrityksen organisoitumisella on suora yhteys siihen kuinka asiakaskokemusta voidaan rakentaa. 

Liiketoimintamalli ohjaa merkittävästi sitä ketkä valikoituvat sisältöjen käyttäjiksi ja millaiseksi asiakkaan käyttökokemus rakentuu. Se ohjaa osittain myös sitä kenelle sisältöjä tehdään, millaisia ne ovat, missä niitä julkaistaan, miten niitä markkinoidaan ja missä asiakas kohdataan.

”The transition to digital is not a technical thing. It’s understanding the needs of customers and meeting them, and understanding that those customers might be quite different.”

Tom whitwell

Haastattelussa Tom Whitwell kuvaa kolmen mediayhtiön erilaisia liiketoimintamalleja ja niiden vaikutusta sisältölupaukseen. Eri mallit ohjaavat sitä millaista journalismia tavoitellaan sekä millaisia jutut ovat tyyliltään.

The Times perustuu tilausmalliin ja suurin osa sisällöistä on maksumuurin takana. Haasteena on rakentaa lupaus niin, että asiakkaat haluavat palata sen äärelle päivittäin. 

Tom Whitwell: If you spend 15 minutes reading The Times every day, that’s great, it’s good business, whether you’re reading it on an iPad or in print, it doesn’t really make any difference. You’re reading the same product and the same proposition. The delivery method has changed, but it is absolutely the same proposition. So an editor of the Times has to do something that gets read and enjoyed by a particular, pretty narrow group of people.

The Guardianin toiminta perustuu globaaliin markkinaan ja osin lahjoituksiin. Toiminnan edellytyksenä on, että sen sisällöt vetoavat liberaalisti ajatteleviin laatujournalismin käyttäjiin maailman eri puolilla. He ovat valmiita lahjoittamaan yhtiölle rahaa saadakseen jatkossakin itselleen tärkeää sisältöä. The Guardianin tavoitteena on tehdä kansainväliseen yleisöön vetoavaa laatusisältöä.

Kolmantena esimerkkinä Whitwell mainitsee iltapäivälehti The Daily Mailin, joka elää julkkiksista, klikkiotiskoista ja huomiotaloudessa ihmisten kiinnostuksen nopeasti kaappaavista jutuista. Huomio ja silmäparit voidaan myydä mainostajille ja sekin on hyvin kannattavaa liiketoimintaa.

Tom Whitwell: They are all successful, but they are fundamentally different, and that will impact the way they do their journalism and the way they find stories to tell as well. … When I look at it, the transition to digital is not a technical thing. It’s understanding the needs of customers and meeting them, and understanding that those customers might be quite different.

Samalla lailla liiketoimintamalli vaikuttaa kaikkien mediayritysten sisältölupaukseen, tapaan tehdä journalismia, toimituksellisiin prioriteetteihin ja julkaisumalleihin.