Toimitukset ja sisällöntuotanto, jakelu

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Haasta työyhteisöä ympärilläsi kehittämään toimitusten tapoja rakentaa parempaa asiakaskokemusta juttujen ja julkaisujen yhteyteen.

Prosessit, datakulttuuri

Testaa, pystytkö omalla ja tiimisi työllä saamaan aikaan positiivista muutosta liiketoiminta- ja asiakkuusmittareissa.

Vaadi, että sisältöä koskevissa kokouksissa käsitellään myös tavoitteita, mittareita ja niiden seurantaa.

Teknologia, työkalut ja alustat

Seuraa ja kokeile proaktiivisesti myös muita kuin omassa organisaatiossa olevia työkaluja. Vaadi organisaatiolta tarvittava tuki ja työkalut oman työsi ohjaamiseen.


Data- ja analytiikka- asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Tuota proaktiivisesti näkemyksiä siitä, miten organisaatio toimisi paremmin dataohjautuvuuden näkökulmasta.

Fasilitoi ymmärrystä datan hyödyistä, rajoitteista ja riskeistä organisaatiossasi.

Prosessit, datakulttuuri

Fasilitoi jatkuva prosessi, joka mahdollistaa sen että käynnissä voi olla yhtäaikaisesti useita testejä joilla parannetaan asiakaskokemusta tavoitteellisesti.

Opeta tiimejä eri puolilla yhtiötä käyttämään raportointiin ja analysointiin mahdollisimman paljon itsepalvelukäyttöliittymiä

Teknologia, työkalut ja alustat

Optimoi työkalukokonaisuutta, ja vähennä työkalujen tuottamaa kitkaa arjessa.

Helpota datan luettavuutta kaikilla organisaatio tasoilla tarjoamalla dataa monenlaisten dashboardien, datavisualisointien ja raporttien avulla.


Teknologia- asiantuntijat

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Osallistu aktiivisesti strategisen tason keskusteluun teknologiavalintojen vaikutuksista asiakas- ja työntekijäkokemukseen. Ennakoi tulevia tarpeita ja mahdollisuuksia.

Prosessit, datakulttuuri

Käy vuoropuhelua liiketoiminnan kanssa siitä miten teknologiakehityksen näkökulmasta voidaan tukea asiakaskokemuksen tavoitteiden saavuttamista.

Pidä huolta siitä, että yhtiönne verkko- ja mobiilipalveluissa pystytään tekemään joustavasti esim. erilaisia A/B-testejä.

Teknologia, työkalut ja alustat

Mahdollista yhtenäiset suosittelu-, kohdennus- ja personointikyvykkyydet yli kaikkien yhtiön tarjoamien alustojen.


Johto

Ihmiset, organisaatio ja kompetenssit

Haasta itseäsi ja orgnisaatiotasi: oletteko aidosti asiakaslähtöisiä?

Haastattele parhaita – lainaa ja yhdistele rohkeasti toimialojensa johtavien yhtiöiden asiakaskokemusmittareista kokoelma mittareita koko yhtiötason käyttöön.

Prosessit, datakulttuuri

Huolehdi siitä, että verkkopalveluissa koko ajan on käynnissä testejä joilla pyritään yhtiötasoisesti parantamaan asiakaskokemusta ja tuottamaan lisää liiketoiminta-arvoa.

Etsi muilta toimialoilta esimerkkejä asiakaskokemuksen optimoinnin innovatiivisista tavoista.

Teknologia, työkalut ja alustat

Huolehdi siitä, että yhtiötason data- ja analytiikkakokonaisuus sekä keskeiset asiakaskokemuksen optimointiin liittyvät työkalut rakentuvat jatkuvasti kehittyvänä alustana ja kokonaisuutena.